Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

59. Αναζητώντας τον Homo Sapiens


Πρώτα σου κλέβουν τις ΛΕΞΕΙΣ και μετά όλα τα άλλα.... 
στο τέλος σε αντικαθιστούν ως  "πράγμα ίσο με τα άλλα  πράγματα"
 χωρίς φύλο, ουδετέρου γένους όμοιο με το κάθε τι ( πράγμα)  "σεβόμενοι" τη διαφορετικότητα σου.
Ποιο πράγμα γεννιέται ελεύθερο ή μπορεί να είναι  "ελεύθερο" ως πράγμα ανθρωποειδές;
Ποιος ή τι γεννιέται ή δημιουργείται και από ποιον ή τι;
Να επαναεξετάσουμε τις λέξεις,  στην έννοια και τη σημασία τους μαζί με τις διακηρύξεις τους.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις του homo sapiens και των  human beings
Αντικαταστάσεις λέξεων και πληθυσμών
"All human beings are born free"   Όλα τα ανθρωποειδή......γεννιούνται ελεύθερα
Universal Declaration of Human Rights 1948 OHE
redirects here.
It is not to be confused with
All men are created equal:  Όλοι οι άνθρωποι..... δημιουργούνται ίσοι
United States Declaration of Independence 1776 USA
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 France

Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά  αυτές τις διακηρύξεις των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων  θα διαπιστώσουμε μερικές αξιοσημείωτες διαφορές  στη σύνταξη και την επιλογή των λέξεων "κλειδιά".
Η Γαλλική διακήρυξη ξεκινά και αναφέρεται σε  homo  citizen,  ανθρώπων και πολιτών.
Τη σπουδαία λέξη  στην έννοια και σημασία της ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΣ δεν θα την ξανασυναντήσουμε στις επόμενες διακηρύξεις.
Η Αμερικάνικη διακήρυξη αναφέρεται στο men με την έννοια του ανθρώπου
και η διακήρυξη του ΟΗΕ στα human beings
Ποια είναι τα  human beigns ,  ανθρωποειδή, ανθρώπινα πράγματα του OHE;
Τι θέλει να αντικαταστήσει και με ποιους και από ποιους;
Η διακήρυξη αυτή βασίστηκε στις αρχές της θεοσοφίας και  το προσχέδιο γράφτηκε από τον Τζων Πήτερς Χάμφρεϋ  με τη βοήθεια της Ελέανορ Ρούσβελτ, του Ρενέ Κασίν από τη Γαλλία, του Π. Σ. Τσάνγκ από την Κίνα και άλλων.
Υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ διεθνών δικηγόρων για το ποια σημεία της αντιπροσωπεύουν διεθνές εθιμικό δίκαιο.
Ο ΟΗΕ συνδέεται άμεσα με τη  Lucis Trust  που είναι ο εκδοτικός οίκος που τυπώνει και διαδίδει το υλικό των Ηνωμένων Εθνών.
Η εκδοτική εταιρεία Lucis Trust ιδρύθηκε το 1922 ως Lucifer Publishing από την Alice Bailey την γνωστή θεοσοφίστρια
Πολύ πιο πριν από τον  ροδόσταυρο Μαξ  Χέιντελ και τον πανευρωπαϊστή  Καλλέργη η θεοσοφία είχε διεισδύσει στην μασονία, άλλωστε ο Λίνκολ ήταν ροδόσταυρος   και όλοι σχεδόν οι πρόεδροι των ΗΠΑ υψηλόβαθμοι  τέκτονες.

Homo,  λατινικής προέλευσης από το χώμα  πλασμένος άνθρωπος
Στα Ομηρικά Έπη από χώμα  είναι χθόνιος
και από τη γη άρειος άρουρα γήινος

Men,  η λέξη παραπέμπει σε πολλές έννοιες,
Ο όρος άνθρωπος (από τα Πρωτογερμανικά * mannaz ή * manwaz "man, person") και οι λέξεις που προέρχονται από αυτόν μπορούν να προσδιορίσουν οποιαδήποτε ή ακόμα και ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή ανεξάρτητα από το φύλο ή την ηλικία τους. Στην παραδοσιακή χρήση, ο ίδιος ο άνθρωπος (χωρίς άρθρο) αναφέρεται στο είδος ή στην ανθρωπότητα (ανθρωπότητα) στο σύνολό της. 
Στην ινδουιστική μυθολογία , ο Manu είναι το όνομα του παραδοσιακού προγόνου της ανθρωπότητας που επιβιώνει από έναν κατακλυσμό και δίνει στους ανθρώπους νόμους. Η υποθετικά ανακατασκευασμένη Πρωτο-Ινδο-ευρωπαϊκή μορφή.
 Ο Μάνος μπορεί επίσης να διαδραμάτισε ρόλο στην Πρωτο-Ινδο-ευρωπαϊκή θρησκεία βάσει αυτού, εάν υπάρχει κάποια σχέση με τη μορφή του Μάννου - αναφέρεται από τον Ρωμαίο ιστορικό Τακίτο περίπου. 70 μ.Χ. για να είναι το όνομα ενός παραδοσιακού προγόνου των γερμανικών λαών και γιος του Τουίστο . Σύγχρονες πηγές εκτός του Τακίτου το έχουν ερμηνεύσει εκ νέου ως "πρώτος άνθρωπος.
Μην  είναι και φαραώ βασιλιάς μαζί με τον Μιν μίνωα όνομα και τίτλος
σεληνιακός μήνας 
μήνη Σελήνη αλλά και μήνις μανία
Ο Μάνης γιος του Διός ήταν μια θρυλική μορφή που έζησε την 2η χιλιετία π.χ., ο Ηρόδοτος στο πρώτο βιβλίο του έργου του Ηροδότου Ιστορίαι αναφέρει ότι ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Λυδίας που στην εποχή του ονομαζόταν Μαιονία
Μανού μάνα μητέρα αλλά και mano  το χέρι στα Λατινικά ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί το χέρι και μάλιστα με τον αντιτακτό αντίχειρα 
Στα Ελληνικά το χέρι είναι και μάρη ευμάρεια ενώ mares είναι θάλασσα και η Μαρία.
Την ίδια λέξη συναντούμε με διαχωρισμό φύλου man woman

Human Beings  χωμάτινα όντα κατασκευάσματα πράγματα υπάρχοντα χθόνια υποχθόνια
Η αλήθεια για τον ΟΗΕ
Οι αρχές  της θεοσοφίας που συμπίπτουν με τη διακήρυξή του ΟΗΕ
Η ΟΜΟ, φυσικά να θεωρήσουμε το Η πνεύμα δασεία γίνεται ΟΜΟ,  ΩΜ
η κραυγή της Λεμουρίας και η   μεγάλη προτίμηση των θεοσοφιστών
ενώ η ιαχή  του Αετού της Ελληνικής Σοφίας είναι ΕΙ 
Να  είσαι το Ε των Δελφών και από το Έψιλον αρχίζουν σπουδαίες ΛΕΞΕΙΣ  όπως Ελευθερία Ενέργεια Ελλάς
Τι να  ΕΙ είσαι;
 humam being
 men
 homo
citizen πολίτης από το πόλις
Στα Ομηρικά Έπη συναντούμε  τη λέξη άνθρωπος για όλα τα φύλα
ανήρ και άρρεν για το αρσενικό γένος
γυνή και θήλυ για το θηλυκό
φως  σημαίνει άνδρας φώτα άνδρες
και ανδρομέδιο άνθρωπος
Ο Ηρόδοτος μιλάει για το ανθρώπειο, ανθρωπέη ανθρώπινο δέρμα
και ο Πλάτων για το ανθρωπικώς 
ἀνθρωπεύομαι, είμαι ή ενεργώ ως ανθρώπινο ον ο Αριστοτέλης.
επίσης ανθρωπάρεσκος ανθρωποειδής.
Η λέξη άνθρωπος χρησιμοποιείται από τους Ομηρικούς χρόνους με σημασία και δεν μεταφράζεται στις διακηρύξεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά παραφράζεται.

 Τι πράγματι λέει στον Κρατύλο ο Πλάτωνας: 
Ὧδε· σημαίνει τοῦτο τὸ ὄνομα ὁ ἄνθρωπος ὅτι τὰ μὲν ἄλλα θηρία ὧν ὁρᾷ οὐδὲν ἐπισκοπεῖ οὐδὲ ἀναλογίζεται οὐδὲ ἀναθρεῖ͵ ὁ δὲ ἄνθρωπος ἅμα ἑώρακεν τοῦτο δ΄ ἐστὶ [τὸ] ὄπωπε καὶ ἀναθρεῖ καὶ λογίζεται τοῦτο ὃ ὄπωπεν· ἐντεῦθεν δὴ μόνον τῶν θηρίων ὀρθῶς ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπος ὠνομάσθη͵ ἀναθρῶν ἃ ὄπωπε.
Σωκράτης.
Άκουσε. Αυτό το όνομα άνθρωπος σημαίνει ότι, ενώ τα άλλα ζώα από
όσα βλέπουν τίποτε δεν επιθεωρούν, ουδέ συλλογίζονται, ουδέ,
καθώς έλεγαν οι αρχαίοι, αναθρώσι ο άνθρωπος συγχρόνως και
παρατηρεί τελείως — τούτο δε ελέγετο τότε όπωπε — και αναθρεί
και συλλογίζεται εκείνο το οποίον είδε, δηλαδή όπωπε. Ως εκ
τούτου λοιπόν από όλα τα ζώα μόνον ο άνθρωπος πολύ ορθώς ωνομάσθη
άνθρωπος, αναθρών ά όπωπε (επιθεωρών όσα είδε).
Άνθρωπος αυτός που βλέπει θωρεί με την όψη ενός ανδρός, αλλά και άνω θρώσκω, θρόος είναι και άθροισμα συγκέντρωση υψηλή
Ανδρίς όμως λέγεται και η γυναίκα που πλάθει από την πλευρά του  χωμάτινου ανδρός ο  Γιαχβέ αυταρχικός αλλοπρόσαλλος  θεός  στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης των  σημιτικών θεοσοφιστών. 
Η  σύγχρονη βιολογία έχει κατατάξει τον άνθρωπο  ως  το μόνο σωζόμενο υποείδος του Homo sapiens (άνθρωπος ο σοφός), ο Homo sapiens sapiens. Το δεύτερο υποείδος του Homo sapiens είναι ο Homo sapiens idaltu που έχει εξαφανιστεί. Ο Homo sapiens αποτελεί το μόνο επιζών μέλος του γένους Homo των Ανθρωποειδών, δηλαδή της υπεροικογένειας των Ανθρωπιδών. Περιστασιακά ο όρος χρησιμοποιείται και ως αναφορά σε κάθε είδος του γένους Homo. 
Homo (Άνθρωπος στα Λατινικά) ονομάζεται το γένος που περιλαμβάνει τους σύγχρονους ανθρώπους και τα είδη που συγγενεύουν στενά μαζί τους. Το γένος εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 2,3 με 2,4 εκατομμυρίων ετών και αποτελεί εξέλιξη των αυστραλοπιθηκίνων, η οποία άρχισε με την εμφάνιση του Homo habilis.

Αναζητώντας τον Homo Sapiens......και την εξέλιξη του
Homo  men human being  or sitizen man sapiens sapiens?
Ο σοφός άνθρωπος πολίτης εύνομης πολιτείας που χρησιμοποιεί τα χέρια του και το μυαλό του με σοφία κοιτάζοντας ψηλά και πατώντας στη γη σταθερά και όρθιος.

Αστραία ©©

5 σχόλια:

 1. Universal Declaration of Human Rights
  https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights
  United States Declaration of Independence
  https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence
  Homo
  https://el.wikipedia.org/wiki/Homo
  Μήνης Μίνωας
  https://m.facebook.com/hdiaxronikiistoriatonellinon/posts/929379524088744

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΟΙ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

  Ένας από τους πρώτους Ροδόσταυρους στην αμερική ήταν ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ο οποίος ξεχώρισε το θετικό από τον αρνητικό ηλεκτρισμό. Μυήθηκε στο Τάγμα το 1731 και τρία χρόνια αργότερα έγινε Μέγας Διδάσκαλος στη Στοά της Πενσυλβάνια. Το συγκεκριμένο Τάγμα διεκδικεί για τον εαυτό του τον τίτλο της παλαιότερης Ροδοσταυρικής Αδελφότητας του Νέου Κόσμου με τα αρχικά FRC. Ανάμεσα στα μέλη της συγκαταλέγεται και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Αβραάμ Λίνκολν
  http://fysikidrasi.blogspot.com/2013/10/12.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανθρώπινη εξέλιξη
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Lucis Trust
  Main article: Lucis Trust
  Alice and Foster Bailey founded the Lucis Trust in 1922. Its activities include the Arcane School, World Goodwill, Triangles, a quarterly magazine called The Beacon, and a publishing company primarily intended to publish Bailey's many books. The Arcane School gives instruction and guidance in meditation, via correspondence, based on the ideas in Bailey's books. World Goodwill is intended to promote better human relations through goodwill which they define as "love in action". That "action" included support of the United Nations. The "Triangles" are groups of three people who agree to link up in thought each day and to meditate on right human relations, visualizing light and love pouring into human minds and hearts, followed by the use of the Great Invocation. It is not necessary for each person to link in thought at the same time each day and need only take a few moments of time.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Bailey

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Be simple